Onaylanmış Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Bruce C. Gates

Kimya Mühendisliği ve Malzeme Bilimi Bölümü,
California Üniversitesi , Davis, USA
Web sitesi

Konuşma Başlığı
Destekli Metal Kompleksleri ve Kümeleri


Prof. Dr. Karen Wilson

Avrupa Biyoenerji Araştırma Enstitüsü (EBRI),
Aston Üniversitesi, Birmingham UK
Web sitesi

Konuşma Başlığı
Biyorafineri İçin Katalizör Tasarımı


Prof. Pierre H. Dixneuf

Rennes Kimya Bilimleri Enstisüsü
Rennes Üniversitesi, Rennes, Fransa

Web sitesi

Konuşma Başlığı
Metal Katalizli Alken Metatezi ve Yenilenebilir Dönüşüm


Prof. Timur Doğu

Prof. Dr. Timur Doğu

Kimya Mühendisliği Bölümü,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Türkiye
Web sitesi

Konuşma Başlığı
Biyokütle ve Petrol Esaslı Olmayan Kaynaklardan Sentez Gazı, Hidrojen ve Yakıtların Üretimi için Kataliz ve Mikrodalga Reaktör Uygulamaları


Prof. Dr. Gadi ROTHENBERG

Van 't Hoff Moleküler Bilimler Enstitüsü
Amsterdam Üniversitesi, Hollanda
Web sitesi

Konuşma Başlığı
Heterojen Katalizörlerlerin Değerli Kimyasalların Sentezinde Uygulamaları
Katı Katalizörlerin Kestirimsel Modellenmesi - Rüyadan Gerçeğe


Prof. Dr. Asim BHAUMIK

Malzeme Bilimi Bölümü
Hint Bilim Kültürü Derneği, Hindistan
Web sitesi

Konuşma Başlığı
Heterojen Katalizörler Üzerinde C-C Bağ Oluşumu, CO2 Fiksasyonu (fixation) ve C-O Kırılması Tepkimeleri


Prof. Zeynep İlsen ÖNSAN

Prof. Dr. Zeynep İlsen ÖNSAN

Kimya Mühendisliği Bölümü,
Bogazici Universitesi, Istanbul Türkiye
Web sitesi

Konuşma Başlığı
Heterojen Katalitik Tepkimelerin Kinetiği


Prof. Dr. Isık Önal

Prof. Dr. Isık Önal

Kimya Mühendisliği Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Türkiye
Web sitesi

Konuşma Başlığı
Katalitik Yüzey Reaksiyonlarının Kuantum Kimyasal (YYT) Metodları ile İncelenmesi


 

Prof. Dr. Saim Özkar

Kimya Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Türkiye
Web sitesi

Konuşma Başlığı
Geçiş Metal Nanokümelerinin Oluşum Kinetiğine Tozun Etkisi


Prof. Dr. Bekir Cetinkaya

Prof. Dr. Bekir Çetinkaya

Kimya Bölümü
Ege Üniversitesi, Izmir Türkiye
Web sitesi

Konuşma Başlığı
Ligandların Geçiş Metalli Homojen Katalizörlerdeki Rolü


Prof. Ahmet Kerim Avcı

Prof. Dr. Ahmet Kerim Avcı

Kimya Mühendisliği Bölümü,
Bogazici Universitesi, Istanbul Türkiye
Web sitesi

Konuşma Başlığı
Yakıt Ve Kimyasalların Sürdürülebilir Üretiminde Çok Fazlı Katalitik Reaksiyon Mühendisliği Uygulamaları


Prof. Deniz Üner

Prof. Dr. Deniz Üner

Kimya Mühendisliği Bölümü,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Türkiye
Web sitesi

Konuşma Başlığı
Heterojen Katalizin Temelleri


Prof. Dr. Selahattin Yılmaz

Prof. Dr. Selahattin Yılmaz

Kimya Mühendisliği Bölümü,
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Türkiye
Web sitesi

Konuşma Başlığı
Katı-Asit Katalizörler


Dr. Dorota Rotaboswik-Zbik

Jerzy Haber Kataliz ve Yüzey Kimyası Enstitüsü
Polonya Akademik Bilimler, Krakow, Polonya
Web sitesi

Konuşma Başlığı
Katalitik Tepkimelerin Teorik Modellenmesi


Doç. Dr. Kasım Ocakoğlu

Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim, Araştirma Ve Uygulama Merkezi, Mersin Türkiye
Web sitesi

Konuşma Başlığı
Sürdürülebilir Teknolojiler için Fotokatalizörler


Assoc. Prof. Alper Uzun

Doç. Dr. Alper Uzun

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü,
Koc Üniversitesi, Istanbul Türkiye
Web sitesi

Konuşma Başlığı
Katalizör Karakterizasyonu: Aktif Merkezlerin Sayısının Belirlenmesi


Assoc. Prof. Sarp Kaya

Doç. Dr. Sarp Kaya

Kimya Bölümü,
Koc Üniversitesi, Istanbul Türkiye
Web sitesi

Konuşma Başlığı
Heterojen Katalitik Reaksiyonlar: İleri Yüzey Spektroskopi Uygulamalarından Yeni Kavrayışlar


Şahin Sarrafi

Şahin Sarrafi

Ar-Ge Kıdemli Süreç Geliştirme Kimya Mühendisi, PETKIM Petrokimya Holding A.S.
İzmir Türkiye

Konuşma Başlığı
Petkim'deki Katalitik İşlemler ve bir AR-GE Vaka Çalışması


Deniz Onay Atmaca

Deniz Onay Atmaca

Tüpraş, ArGe
Kocaeli Türkiye

Konuşma Başlığı
Tüpraş Rafinerilerindeki Katalizör Uygulamaları


Nevzat Can Aksu

Nevzat Can Aksu

Ürün Koordinatörü, Terralab Laboratuvar Malzemeleri San. Tic. A.Ş.
İstanbul Türkiye

Konuşma Başlığı
Katalizör Test Düzenekleri Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler