Komiteler

Yaz Okulu Organizasyon Komitesi

Prof. Selahattin Yılmaz (Başkan)
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Kimya Mühendisliği Bölümü
Profil
Prof. Z. İlsen Önsan
Boğaziçi Üniversitesi – Kimya Mühendisliği Bölümü
Profil
Prof. Deniz Üner
Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kimya Mühendisliği Bölümü
Profil
Prof. İsmail Özdemir
İnönü Üniversitesi – Kimya Bölümü
Profil
Doç. Dr. Emrah Özensoy
Bilkent Üniversitesi – Kimya Bölümü
Profil
Doç. Dr. Alper Tapan
Gazi Üniversitesi - Kimya Mühendisliği Bölümü
Profil
Doç. Dr. Alper Uzun
Koç Üniversitesi – Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü
Profil
Yrd. Doç. Dr. Başar Çağlar
Yaşar Üniversitesi – Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Profil
Yrd. Doç. Dr. Ali Can Kızılkaya
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Kimya Mühendisliği Bölümü
Profil
Arş. Gör. Vahide Nuran Mutlu
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Kimya Mühendisliği Bölümü
Profil

Bilimsel Komite

Prof. Dr. Bruce C. Gates , University of California, Amerika Profil
Prof. Dr. Karen Wilson, Aston University, İngiltere Profil
Prof. Dr. Pierre H. Dixneuf, University of Rennes, Rennes, Fransa Profil
Prof. Dr. Timur Doğu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Türkiye Profil
Prof. Dr. Gadi Rothenberg, University of Amsterdam, Hollanda Profil
Prof. Dr. Asim Bhaumik, Indian Association for the Cultivation of Science, Hindistan Profil
Prof. Dr. Zeynep İlsen ÖNSAN, Bogazici  Üniversitesi, Türkiye Profil
Prof. Dr. Işık Önal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Türkiye Profil
Prof. Dr. Saim Özkar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Türkiye Profil
Prof. Dr. Bekir Çetinkaya, Ege  Üniversitesi, Izmir Türkiye Profil
Prof. Dr. Ahmet Kerim Avcı, Bogazici  Üniversitesi, Türkiye Profil
Prof. Dr. Deniz Üner, Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Türkiye Profil
Prof. Dr. İsmail Özdemir, Inönü  Üniversitesi, Türkiye Profil
Prof. Dr. Selahattin Yilmaz, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye Profil
Dr. Dorota Rotaboswik-Zbik, Polonya Akademik Bilimler, Polonya Profil
Doç. Dr. Alper Tapan, Gazi Üniversitesi, Türkiye Profil
Doç. Dr. Emrah Özensoy, Bilkent Üniversitesi, Türkiye Profil
Doç. Dr. Sarp Kaya, Koç Üniversitesi, Türkiye Profil
Doç. Dr. Alper Uzun, Koç Üniversitesi, Türkiye Profil
Yrd. Doç. Dr. Başar Çağlar, Yaşar  Üniversitesi, Türkiye Profil
Yrd. Doç. Dr. Ali Can Kızılkaya, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye Profil