Bilimsel Program

Yaz Okulu Programı

Yaz okulu programı geniş olup heterojen katalizörlerin ilgili bilgilerin verilmesi içermektedir. Heterojen katalizörlerin özellikle yeşil ve sürdürülebilir kimyasal süreçlerin geliştirilmesine olan katkısına odaklanacaktır. Aşağıdaki konulara ağırlık verilmektedir:

  • Katalitik Tepkimelerin Kinetiği
  • Gelişmiş Karakterizasyon Teknikleri
  • Katalizör Çeşitleri, örn; Destekli Metal Kompleksleri ve Kümeleri, Katı Asit Katalizörler, Oksidasyon ve İndirgenme katalizörleri, Metaller ve Ligandlar
  • Çevre Dostu Heterojen Kataliz için Gözenekli Nanomalzemelerin Tasarımı ve Sentezi
  • Katalitik Tepkimeler Hakkında Yeni Bilgiler
  • Yeşil Süreçlerin Geliştirilmesine İhtiyaç Duyulan Endüstriyel Tepkimeler, örn; Değerli ve Özel Kimyasallar
  • Metal ve Ligand Kompleksleri ile Homojen Kataliz
  • Heterojen katalizörler üzerinde C-C Bağ Oluşumu, CO2 Fiksasyonu ve C-O Kırılma Tepkimeleri
  • Biyorafineri, Biyokütle Dönüşümü, Mikrodalga Reaktör, ve Fotokataliz gibi Yeni Çevre Dostu Süreçlerde Son Gelişmeler
  • Heterojen Katalitik Tepkimelerin Moleküler Seviyede Modellenmesi

Yaz okulu programı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Toplamda 22 tane ders bulunmaktadır. Bunlardan sekiz tanesini yurt dışından gelecek altı akademisyen, diğerlerini ise Türkiye’deki akademisyenler tarafından verilecektir. Ders sürelerinin son 5 dakikalık kısmı sorulara ayrılmıştır. Ayrıca, okula katılacak olan genç araştırmacıların, çalışmalarını paylaşabilecekleri poster oturumları düzenlenmiştir. Serbest zamanlarda ve akşamları toplantı saatleri boyunca öğrenciler, fikir alışverişini kolaylaştırmak için öğretim üyeleri ile iletişim kurma şansına sahip olacaklardır. Program ayrıca yarım günlük Antik Yunan şehri Efes’I İzmir'in geziyi içermektedir.

Zaman 1. Gün
11. Eylül 2017
2. Gün
12. Eylül 2017
3. Gün
13. Eylül 2017
4. Gün
14. Eylül 2017
8.30 - 9.20   Biyokütle ve Petrol Dışı Kaynaklardan elde edilen Sentez Gazı, Hidrojen ve Yakıtlar için Kataliz ve Mikrodalga Reaktör Uygulamaları

Timur Doğu
Metal katalizli Alken Metatezi ve Yenilenebilir Dönüşüm
Pierre Dixneuf
Destekli Metal Kompleksleri ve Kümeleri
Bruce Gates
9.20 - 10.10 Heterojen Katalitik Tepkimelerin Kinetiği -1


Zeynep İlsen
Geçiş Metalleriyle Homojen Katalizde Ligantların Etkileri

Bekir Çetinkaya
Katı-Asit Katalizörler Selahattin Yılmaz
10.10 - 11.00 Heterojen Katalitik Tepkimelerin Kinetiği -2


Zeynep İlsen
Katı Katalizörlerin Öngörücü Modellemesi - Hayalden Gerçekliğe 

Gadi Rothenberg
Sürdürülebilir Teknolojiler için Fotokatalizörler

Kasım Ocakoğlu
11.00 - 11.20 Kahve arası / Posterler Kahve arası / Posterler Kahve arası / Posterler
11.20 - 12.10 Katalizör Karakterizasyonu: Aktif Merkezlerin Sayısının Belirlenmesi

Alper Uzun
Çevre Dostu Heterojen Kataliz için Gözenekli Nanomalzemelerin Tasarımı ve Sentezi

Asim Bhuamik
Katalitik Reaksiyonların Teorik ModellenmesiDr. Dorota Rotaboswik-Zbik
12.10 - 13.00 Yakıtlar ve Kimyasalların Sürdülebilir Üretimi İçin Çok Fazlı Katalitik Reaksiyon Mühendisliği Uygulamaları

Sarp Kaya
Heterojen Katalizörler Üzerinde C-C Bağ Oluşumu, CO2 Fiksasyonu ve C-O Kırılma Reaksiyonları

Asim Bhuamik
Katalitik Yüzey Reaksiyonlarının Kuantum Kimyasal (YYT) Metodları ile İncelenmesi

Işık Önal
13.00-13.45 ÖĞLE YEMEĞİ ÖĞLE YEMEĞİ ÖĞLE YEMEĞİ ÖĞLE YEMEĞİ
13.45-14.30 KAYIT SERBEST ZAMAN SERBEST ZAMAN SERBEST ZAMAN
14.30-14.40 Genel Konuşma: Biyorefineri için Katalizör TasarımıKaren Wilson
14.40-15.30 Değerli Kimyasalların Sentezinde Heterojen Katalizör Uygulamaları

Gadi Rothenberg
EFES GEZİSİ Petkim'deki Katalitik İşlemler ve bir AR-GE Vaka Çalışması

Şahin Sarrafi
15.30-16.20 Heterojen Katalizin Temelleri -1
Deniz Üner
Yakıtlar ve Kimyasalların Sürdülebilir Üretimi İçin Çok Fazlı Katalitik Reaksiyon Mühendisliği Uygulamaları

Ahmet Kerim Avcı
Tüpraş Rafinerilerinde Katalizör Uygulamaları
Ersen Ertaş
16.20-17.10 Heterojen Katalizin Temelleri -2Deniz Üner
Geçiş Metal Nanotaneciklerinin Oluşum Kinetiğine Tozun Etkileri

Saim Özkar
Katalizör Test Düzenekleri Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Nevzat Can Aksu
17.00-18.00 SERBEST ZAMAN POSTERLER KAPANIŞ KONUŞMALARI
19.00-20.15 AKŞAM YEMEĞİ AKŞAM YEMEĞİ AKŞAM YEMEĞİ  
20.30-21.30 HOŞGELDİN RESEPSİYONU Kataliz Forumu Kataliz Forumu