Kongre katılım fiyatları ise ;

Öğrenci 150 TL

Akademisyen 250TL

Diğer katılımlar ise 250 EURO olarak belirlenmiştir.