Honor Board (Onur Kurulu)
Prof.Dr. Sait BİLGİÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Birol ELEVLİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi MF Dekanı


Organizing Committee (Düzenleme Kurulu)
Dr. Öğr. Üyesi Berker FIÇICILAR Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Yıldıray TOPCU Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Dilek VARIŞLI Gazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Levent HOŞGÜN Bursa Teknik Üniversitesi
Cantaş ÖĞÜLMÜŞ Damla Kimya
Arş.Gör. Candan KARAEYVAZ ODTÜ
Arş.Gör. Gülce ÇAKMAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Büşranur DUMAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Esra VAROL Ondokuz Mayıs Üniversitesi


Conference Program Committee (Konferans Programı Kurulu)
Prof. Dr. Deniz ÜNER ODTÜ
Dr. Öğr. Üyesi R. Zerrin YARBAY ŞAHİN Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi


Scientific Committee (Bilim Kurulu)
Prof. Dr. Ahmet Kerim AVCI Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Bilgehan GÜZEL Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Can ERKEY Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Nevin GÜRBÜZ İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Rafet KILINÇARSLAN Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin YILMAZ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Ayşe Nilgün AKIN Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Alper TAPAN Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet ZAHMAKIRAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doç.Dr. Volkan DEĞİRMENCİ University of Warwick


Administrative Board of Catalysis Society (Kataliz Derneği Yönetim Kurulu)

Prof. Dr. İsmail Özdemir İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Z. İlsen ÖNSAN Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Alper UZUN Koç Üniversitesi
Doç. Dr. Emrah ÖZENSOY Bilkent Üniversitesi