Yazım Kuralları

• Kongre dili İngilizce olup, bildiriler İngilizce olarak sunulabilecektir.

• Bir katılımcı en fazla 1 sözlü bildiri ve/veya poster bildirisi ile kongreye katılabilir.

• Katılımcılar 1’den fazla poster bildirisi ile katılabilir.

• Katılımcılar müracaatlarında bildiri sunma tercihlerini sözlü ve poster şeklinde belirtmelidirler. Gönderilen bildirilerin hangi şekilde sunulacağı kongre komitesi tarafından belirlenecek ve katılımcılara duyurulacaktır.

• Bildiri kitapçığı tüm sözlü ve poster bildirilerini içerecek şekilde PDF formatında hazırlanacak ve web sitesinde ilan edilecektir.

Bildiri Yazım Kuralları

• Bildiriler Microsoft Word dokümanı olarak A4 formatında (210x297 mm), sayfanın tüm kenarlarında 30 mm boşluk bırakılarak, Arial yazıtipinde, 11 punto büyüklüğünde, 1.5 satır aralıklı, tek sütun ve tek paragraf halinde, iki yana yaslanmış olarak hazırlanmalıdır.

• Özet İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Özet orijinal çalışma sonuçlarını içermeli ve mümkün olduğunca bilgilendirme amaçlı olmalı ve 1 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

• Özette bildiri başlığı, yazar/yazarlar ad ve soyadları, adres ve iletişim bilgileri bulunmalı, bildiri başlığı ve yazar/yazarlar ad ve soyadları koyu olarak belirtilmelidir. Soyadları büyük harflerle yazılmalı ve sunumu yapacak olan yazarın adının altı çizilmelidir. Yazarın/yazarların bağlı bulunduğu kurumun adı, adresi ve e-mail adresi 10 punto ile ortalanarak yazılmalıdır.

Poster Hazırlama Kuralları

• Posterler 70 x 100 cm (en x boy) boyutunda, Arial yazı tipi kullanılarak hazırlanmalıdır.

• Yazı boyutu 1 metre uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.

• Tüm yazarların isim/soy isim, adres ve iletişim bilgileri yazılarak posteri sunacak katılımcının ismi koyu renkli ve altı çizilerek vurgulanmalıdır.

 

Abstract Template

Title (Times New Roman, 14 pt, Bold)

First Author1 (underline presenting author) and Second Author2* (Italics, 10pt)
1(Italics, 10pt) University, City, Country
*This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (corresponding author designated with a star)

The abstract should include the main objectives, results and conclusions of the study, which will be published in the abstract book of the Congress.
It should not exceed one A4 page, the top and bottom margins should be 30 mm and the left and right margins should be 30 mm.
Abstract text should be written in Times New Roman, 11 font size, 1.5 line spacing and justified.
The first part should include a brief introduction to the objectives of the study. Cited references should be indicated by numbers [1-3].
There will be an experimental section where methods and tools will be briefly explained. Results are presented and discussed including tables and pictures.
Tables and figures will be indicated by numbers in the text: such as Table 1, Fig. 1. The main results and most relevant contributions of the study must be emphasized.

References
[1] M. Moradi, R. Karimzadeh, E.S. Moosavi, Fuel, 217 (2018) 467-477.
[2] BP Statistical Review of World Energy. https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf (Accessed 10 January 2020)
[3] Catalysis: An Integrated Textbook for Students, First Edition. Edited by Ulf Hanefeld and Leon Lefferts. 2018 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.

Download a copy of the Abstract template