DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Deniz ÜNER
Prof. Dr. İsmail ÖZDEMİR
Prof. Dr. Rafet KILINÇARSLAN
Prof. Dr. Z. İlsen ÖNSAN
Prof. Ayşe Nilgün AKIN
Prof. Dr. Emin ERDEM
Prof. Dr. Emin KARAPINAR
Prof. Dr. Mehmet KARAKUŞ
Doç. Dr. Alper UZUN Doç.
Doç. Dr. Emrah ÖZENSOY
Doç. Dr. Alper TAPAN
Dr. Öğr. Üyesi Sevil SÖYLEYİCİ
Dr. Öğr. Üyesi Bahar İPEK
Dr. Öğr. Üyesi A. Can KIZILKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Başar ÇAĞLAR

ONUR KURULU

Prof. Dr. Hüseyin BAĞ Pamukkale Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ertuğrul İŞLER Pamukkale Üniversitesi FEF Dekanı

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Akın BAYSAL Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Kerim AVCI Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Bilgehan GÜZEL Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Can ERKEY Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Christian BRUNEAU Universite de Rennes – Fransa
Prof. Dr. Deniz ÜNER ODTÜ
Prof. Dr. Feyyaz DURALP Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati TÜRKMEN Ege Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim KANİ Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail ÖZDEMİR İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Levent ARTOK İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Luis A. ORO University of Zaragoza- Spain
Prof. Dr. Mathias BELLER Universität Rostock- Germany
Prof. Dr. Maurizio PERUZZINI Institute of Chemistry of Organometallic Compounds (ICCOM), Italy
Prof. Dr. Mehmet KARAKUŞ Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. M. Emin GÜNAY Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Murat AYDEMİR Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Nevin GÜRBÜZ İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Naceur HAMDI Univesite de Carthage – Tunusia
Prof. Dr. Osman DAYAN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Pierre H. DIXNEUF Universite de Rennes – Fransa
Prof. Dr. Rachid TOUZANI Université Mohammed Premier, Fas
Prof. Dr. Rafet KILINÇARSLAN Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Ricardo CASTARLENAS University of Zaragoza- Spain
Prof. Dr. Sedat YAŞAR İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin YILMAZ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Serpil Demir DÜŞÜNCELİ İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Sevil ÇETİNKAYA Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Solmaz KARABULUT Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel Turan YILMAZ Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Z. İlsen ÖNSAN Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Alper TAPAN Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Alper UZUN Koç Üniversitesi
Doç. Dr. Emrah ÖZENSOY Bilkent Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet ZAHMAKIRAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doç. Dr. Önder METİN Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Süleyman GÜLCEMAL Ege Üniversitesi