About Us

Kataliz Derneği, Kataliz bilimi konusunda Türkiye’de yapılan çalışmaların akademik ve endüstri çevrelerince paylaşılabilmesi amacı ile 24 Kasım 2006 tarihinde Ankara’da kuruldu. Dernek 26 Kasım 2006 tarihinde EFCATS (European Federatıon of Catalysis Societies) aday üyeliğine kabul edildi. 28 Ağustos 2008 tarihinde EFCATS tam üyeliği onaylandı.

Societies Purpose

Dernek, Türkiye’de kataliz konusunda akademik ve endüstriyel faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu alandaki ilgili uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Regulations

Download the pdf file

Organisations we are members of

EFCATS
Kimya Sektör Platformu
Enerji Teknoloji Platformu